Regulamin

 

1. Rozpoczęcie pobytu w ośrodku jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego regulaminu przez Gościa.

2. Pokój wynajmowany jest na doby.

3. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 w dniu przyjazdu, do godziny 10.00 dnia następnego.

4. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba za którą uiścił opłatę.

5. Osoby z zewnątrz mogą przebywać na terenie ośrodka w godzinach od 07.00-22.00.

6. Na terenie obiektu, obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych.

7. W ośrodku obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 06.00 dnia następnego.

8. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług obiektu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.

9. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń ośrodka, powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.

10. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe, zabronione jest używanie w pokojach i innych pomieszczeniach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

11. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i upewnić się, że są zamknięte na klucz.

12. Informujemy, że nie ponosimy odpowiedzialności za pozostawione w pokoju noclegowym mienie klienta.

13. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji ośrodek przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie zostaną one zniszczone.

14. Na terenie obiektu znajduje się parking, który jest niestrzeżony. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w samochodach rzeczy.

15. Przy opuszczeniu obiektu klucz do drzwi pokoju, po ich zamknięciu, należy pozostawić u właściciela lub pracownika obiektu.

16. Sprzęt narciarski, buty narciarskie, sanki itp. prosimy o pozostawienia w miejscu do tego przeznaczonym.

17. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu ośrodka.

 

Dziękujemy za przestrzeganie wyżej wymienionych zaleceń. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni z pobytu.

 

 

 

giewont